Om NäRA förening

Bli medlem!

Att vara medlem i NäRA ideell förening kostar 100:-/kalenderår.
Så här blir du medlem:
Swisha 100 kr till 123 131 40 46, ange din mejladress i meddelanderaden.
Eller för över 100 kr till bankgiro 535-4352, ange din mejladress i meddelanderaden.


NäRA skapar handlingskraft för hållbarhet – tillsammans. 


Vi är en förening som vill samla kunskap och bli ett nätverk för hållbar utveckling. Vi vill också stötta och hjälpa våra medlemmar att komma igång med egna idéer. Målet är att bli en mötesplats och ett nav för att träffa andra med idéer. NäRA är som ett paraply som samlar goda tankar under ett och samma tak.

 

Hållbarhet innebär att det är samklang mellan de ekologiska, sociala och ekonomiska förutsättningarna, både på kort och på lång sikt. Enklare sagt att naturen, människan och plånboken jobbar tillsammans, istället för att slita sönder varandra.

 

En hållbar framtid kräver ett mångkulturell och varierat kulturliv, NäRA Ideell förening vill inspirera till och stötta olika kulturella initiativ.

 

Föreningen skall verka för att skapa en kunskapsbank för rådgivning i frågor om hållbar utveckling.

 

Föreningen skall verka för nätverksbyggande verksamhet och aktiviteter samt sträva efter att hitta samverkansformer för att driva föreningens syfte samt därmed annan sammanhängande och förenlig verksamhet